Вы здесь

Дирижеру Тувинского национального оркестра Аяне Монгуш поклонники творчества посвятили стихи

  • Вверх
    24
  • down
    17
693 просмотра

Необычным образом главного дирижера Тувинского национального оркестра и Заслуженного деятеля искусств Тувы  решили поздравить интернет-пользователи. Они посвятили ей стихотворение на тувинском языке «Хөгжүмчү кыска» («Девушке-музыканту»). 
Приятный сюрприз пользователи решили преподнести Аяне Самыяевне накануне ее творческого вечера, который состоится 18 ноября в Национальном театре им. В.Кок-оола. Авторы подписали стихотворение неким Ооржак А.

Хөгжүмчү кыска

Хөгжүмүңнүң аялгазы ындынналды,
Хөйнүң чүрээн, сеткил-хөңнүн чаалап алды.
Хөөнү өткүт, үдей тырткан игилиңге,
Хөөмей-сыгыт делегейге чаңгыланды.

Тыва чоннуң кажан шагда ажыттынмаан,
Тывызыксыг делегейин алгап-мактаан,
Уран-чараш чурттувустуң ырын ырлаан,
Уран-чүүлдүң тергиини сен, Тывам кызы!

Салым-чаяан өңнүүм сеңээ чааскаан келбээн,
Сагыш-сеткил онза байын бурган сөңнээн.
Бойдузуңдан хөгжүм-ырга сундулууңну,
Бодарадып, боттандырып чоруур-дур сен.

Дириг хөгжүм хуулгазынын чагыртыпкан,
Дирижёрлаан үүле-херээң чедиишкинниг.
Дыңгылдайлаан Тывам үнү сенде сиңген,
Дыңнаксанчыг ырыларның чалгыны сен.

Чүс-чүс чылда чаңгыс катап төрүттүнер,
Чүлдү-чүрээн бүгү чонга үлештирер,
Чондан үнген маадырларның изин баскан,
Чоргааралым, хандыкшылым, Тывам кызы!

Чуртталганы чурттаар болза ам-даа узун,
Чуртувуска чаа-чаа ырың чаңгыланзын!
Тыва хөгжүм делегейже депшип үнзүн,
Тывызыксыг сеткил-хөөнүң ажыттынзын!

Ооржак. А.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал